dr n. med. Beata
Rucińska-Grygiel

specjalista ortodonta

KURSY, KONGRESY, SYMPOZJA
 1. prof. A. Hasund: "Zastosowanie aparatów stałych w leczeniu ortodontycznym" - kurs ortodontyczny, maj 1996, Szczecin, Polska
 2. prof. A. Hasund: "Tief Biß Behandlung" - kurs ortodontyczny, 3-5 lipiec 1997, Rottach Egern, Niemcy
 3. prof. A. Hasund: "Indywidualna kefalometria" - kurs ortodontyczny, 13-14. 06.  1997r., Szczecin
 4. 70 Sympozjum Niemieckiego Towarzystwa Ortodontycznego, 17-21. 09.  Rostock, Niemcy
 5. 10 Sympozjum Praktycznej Ortodoncji, 14-15. 03. 1998, Berlin, Niemcy
 6. prof. A. Hasund: "Planowanie leczenia ortodontycznego w oparciu o indywidualną kefalometrię" - kurs ortodontyczny, 23-24. 05. 1998, Międzyzdroje
 7. 74 Kongres Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego
 8. 71 Kongres Niemieckiego Towarzystwa Ortodontycznego, 02-07. 06. 1998, Mainz, Niemcy
 9. XXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej (Ortodoncji) Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, wrzesień 1998 r., Szczecin
 10. dr T. Brandt: "Torqueontrol" - kurs ortodontyczny, 20. 09. 1998, Szczecin
 11. IX Kongres Stomatologów Polskich, 8-10. 04. 1999 r., Warszawa
 12. prof. A. Hasund: "Leczenie zgryzów otwartych z zastosowaniem aparatów stałych" - kurs ortodontyczny, 3-5. 06. 1999 r., Międzyzdroje
 13. 75 Kongres Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego, 23-26.06.1999 r., Strasbourg, Francja
 14. 72 Sympozjum Niemieckiego Towarzystwa Ortodontycznego, 22-26.09.1999 r., Ulm, Niemcy
 15. prof. A. Hasund: "Europejski dwustopniowy system leczenia ortodontycznego" - kurs ortodontyczny, 15.06.2000 r., Szczecin
 16. XXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej (Ortodoncji) Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, 15-17.06.2000 r., Szczecin
 17. dr G. Fiorelli: "Biomechanika łuków segmentowych - niektóre aspekty leczenia techniką łuków segmetowych" - kurs ortodontyczny, 18-19.06.2000 r., Szczecin
 18. dr J. Flutter:"Eliminowanie nawyków ustnych i sterowanie procesem wyrzynania zębów stałych za pomocą nowoczesnego aparatu standardowego" - konferencja naukowo-szkoleniowa, 08.03.2001 r., Szczecin
 19. 77 Kongres Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego, 19-23.06.2001 r., Ghent, Belgia
 20. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zespołowe leczenie wad rozszczepowych", 29.09.2001 r., Nałęczów
 21. prof. B. Zachrisson:"Planowanie leczenia: estrakcja czy dystalizacja? Periodontologia a leczenie ortodontyczne. Różne techniki ortodontyczne, leczenie techniką Stright Wire. Technika segmentowa." - kurs ortodontyczny, 16-17.11.2001 r., Warszawa
 22. prof. D. Segner, dr D. Ibe: "Orthognatic Surgery" - kurs ortodontyczny, 12-13 kwietnia 2002, Warszawa
 23. 75 Sympozjum Niemieckiego Towarzystwa Ortodontycznego, 11-15.09.2002 r., Hamburg, Niemcy
 24. 6 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, 26-28 wrzesień 2002, Kraków
 25. prof. A. Hasund: "Wybrane techniki doginania łuków i ich zastosowanie w leczeniu ortodontycznym" - kurs ortodontyczny, 12-13.10.2002 r., Szczecin
 26. 50-lecie Katedry Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej,
  19-20.09.2003 r., Szczecin
 27. 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego,
  25-28.09.2003 r., Lublin
 28. dr n. med. W. Stós: "Aparaty Stałe i Zdejmowane" - kurs ortodontyczny, 1-6.03.2004 r., Kraków
 29. 16 Sympozjum Praktycznej Ortodoncji, 1 Europejska Konerencja Klinicznej Ortodoncji, 03-04.04.2004 r., Berlin, Niemcy
 30. prof. Bjorn U. Zachrisson, dr Sverker Toreskog: "Współpraca interdyscyplinarna ortodonty, periodontologa i protetyka w celu osiągnięcia lepszych wyników estetycznych" kurs ortodontyczny, 22-23.10.2004 r., Warszawa
 31. Kongres Naukowych Niemieckich Towarzystw Stomatologicznych i Ortodontycznych, 26 - 30. 10. 2005 r., Berlin, Niemcy
 32. 10. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, 28.09-01.10.2006 r., Warszawa
 33. Wyróżnienie im. Prof. M. Zeńczaka za pracę "Aparat Lehmana w leczeniu dotylnych wad zgryzu", 2006r., Warszawa
 34. Uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych na podstawie pracy z zakresu ortodoncji "Leczenie zgryzu przewieszonego za pomocą łuku podniebiennego w modyfikacji własnej", 25.09.2007r.
 35. 7. Międzynarodowe Sympozjum Ortodontyczne, 26-28.11.2009 r., Praga
 36. 23. Sympozjum Praktycznej Ortodoncji, 01-02.04.2011 r., Berlin
 37. 9. Międzynarodowe Sympozjum Ortodontyczne, 24-26.11.2011 r., Praga
PUBLIKACJE
 1. Współtłumaczenie z języka niemieckiego książki pt.: "Indywidualna kefalometria" autorstwa D. Segner'a i A. Hasund'a, Med. Tour Press International Wydawnictwo Medyczne, Warszawa 1996
 2. L. Konopska, B. Rucińska-Grygiel, D. Górniak: "Wpływ doprzednich wad zgryzu na artykulację", Magazyn Stomatologiczny, 1998, 7, 32-37
 3. B. Rucińska-Grygiel: "Leczenie zgryzu przewieszonego za pomocą modyfikacji łuku podniebiennego" - referat wygłoszony na XXV Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej (Ortodoncji) PTS, Szczecin, wrzesień 1998
 4. B. Rucińska-Grygiel, I. Doniec-Zawidzka, H. Bielawska: "Zastosowanie łuku podniebiennego w leczeniu zgryzu przewieszonego", Czasopismo Stomatologiczne, 1998, 9, 616-619
 5. R. Grygiel, B. Rucińska-Grygiel: "Zastosowanie zmodyfikowanej korony protetycznej w ramach kompleksowego leczenia stomatologicznego pacjentów dorosłych" - plakat prezentowany na IX Kongresie Stomatologów Polskich, Warszawa, 8-10 kwietnia 1999r.
 6. B. Rucińska-Grygiel: "Nonocclusion treated by modified palatal arch" - plakat prezentowany na 75th Congress of the European Orthodontic Society, 23-26 czerwiec 1999, Strasbourg, Francja
 7. H. Bielawska, I. Doniec-Zawidzka, B. Rucińska-Grygiel: "Leczenie dotylnych wad zgryzu aparatem Lehmana" Ortodoncja Współczesna, 1999
 8. R. Grygiel, B. Rucińska-Grygiel, D. Piskorski: "Zastosowanie zmodyfikowanej korony protetycznej w ramach wielospecjalistycznego leczenia pacjentów dorosłych", Czasopismo Stomatologiczne, 1999, 9, 622-628
 9. R. Grygiel, B. Rucińska-Grygiel: "Retainery stałe cz. I. Rodzaje retainerów stałych oraz stawiane im wymagania. Praca poglądowa." Magazyn Stomatologiczny, 2, 11, 2001, 10-14
 10. R. Grygiel, B. Rucińska-Grygiel: "Retainery stałe cz. II. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania retainerów stałych. Ich zalety i wady. Praca poglądowa" - Magazyn Stomatologiczny, 3, 11, 2001, 52-54
 11. R. Grygiel, B. Rucińska-Grygiel: "Retainery stałe cz. III. Postępowanie kliniczne, przyczyny niepowodzeń, higiena. Praca poglądowa." - Magazyn Stomatologiczny, 4, 11, 2001
 12. M. Pietrzyk, R. Grygiel, B. Rucińska-Grygiel: Spontaneous changes of occlusal contacts during retention (settling). - 77th Congress of the European Orthodontic Society, 19-23 czerwiec 2001, Gent, Belgia
 13. "Kierunki wzrostu twarzy" - rozdział w podręczniku dla studentów i lekarzy stomatologów pt.:"Zarys współczesnej ortodoncji" pod red. prof.dr hab. I. Karłowskiej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2001
 14. "Badanie kliniczne pacjenta i badania pomocnicze" - rozdział w podręczniku dla studentów i lekarzy stomatologów pt.:"Zarys współczesnej ortodoncji" pod red. prof.dr hab. I. Karłowskiej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2001
 15. "Analiza cefalometryczna według Segnera i Hasunda" - rozdział w podręczniku dla studentów i lekarzy stomatologów pt.:"Zarys współczesnej ortodoncji" pod red. prof.dr hab. I. Karłowskiej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2001
 16. "Analiza modeli diagnostycznych i przyrządy pomiarowe" - rozdział w podręczniku dla studentów i lekarzy stomatologów pt.:"Zarys współczesnej ortodoncji" pod red. prof.dr hab. I. Karłowskiej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2001
 17. "Retencja" - rozdział w podręczniku dla studentów i lekarzy stomatologów pt.:"Zarys współczesnej ortodoncji" pod red. prof.dr hab. I. Karłowskiej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2001
 18. "Aspekty periodontologiczne leczenia ortodontycznego" - rozdział w podręczniku dla studentów i lekarzy stomatologów pt.:"Zarys współczesnej ortodoncji" pod red. prof.dr hab. I. Karłowskiej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2001
 19. B. Rucińska-Grygiel, R. Grygiel: "Metoda pionowego szlifowania szkliwa w leczeniu ortodontycznym" - referat wygłoszony na 6 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, 26-28 wrzesień 2002, Kraków
 20. R. Grygiel, B. Rucińska-Grygiel: "Zmiany kontaktów okluzyjnych w fazie retencyjnej leczenia ortodontycznego - settling" - referat wygłoszony na 6 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, 26-28 wrzesień 2002, Kraków
 21. B. Rucińska-Grygiel, R. Grygiel: "Periodontologiczno-ortodontyczno-protetyczne leczenie pacjentów dorosłych - opis przypadków" - referat wygłoszony na 6 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, 26-28 wrzesień 2002, Kraków
CERTYFIKATY