dr n. med.
Radosław Grygiel

specjalista ortodonta

KURSY, KONGRESY, SYMPOZJA
 1. X Zjazd Sekcji Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, II Zjazd Polskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej ,17-19.10.1996 r. Jelenia Góra
 2. XXV Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej (Ortodoncji), wrzesień 1998, Szczecin
 3. dr M. Spindlen, dr J. Petr: "Retencja i recydywa w ortodoncji" - kurs ortodontyczny, 5-6. 06.1999 r., Podlesice
 4. IX Kongres Stomatologów Polskich, 8-10. 04. 1999 r., Warszawa
 5. 75 Kongres Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego, 23-26.06.1999 r., Strasbourg, Francja
 6. 72 Sympozjum Niemieckiego Towarzystwa Ortodontycznego, 22-26.09.1999 r., Ulm, Niemcy
 7. dr G. Fiorelli: "Biomechanika łuków segmentowych - niektóre aspekty leczenia techniką łuków segmetowych" - kurs ortodontyczny, 18-19.06.2000 r., Szczecin
 8. prof. A. Hasund: "Europejski dwustopniowy system leczenia ortodontycznego" - kurs ortodontyczny, 15.06.2000 r., Szczecin
 9. XXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej (Ortodoncji) Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, 15-17.06.2000 r., Szczecin
 10. dr J. Flutter:"Eliminowanie nawyków ustnych i sterowanie procesem wyrzynania zębów stałych za pomocą nowoczesnego aparatu standardowego" - konferencja naukowo-szkoleniowa, 08.03.2001 r., Szczecin
 11. 77 Kongres Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego, 19-23.06.2001 r., Ghent, Belgia
 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zespołowe leczenie wad rozszczepowych", 29.09.2001 r., Nałęczów
 13. prof. B. Zachrisson:"Planowanie leczenia: estrakcja czy dystalizacja? Periodontologia a leczenie ortodontyczne. Różne techniki ortodontyczne, leczenie techniką Stright Wire. Technika segmentowa." - kurs ortodontyczny, 16-17.11.2001 r., Warszawa
 14. 75 Sympozjum Niemieckiego Towarzystwa Ortodontycznego, 11-15.09.2002 r., Hamburg, Niemcy
 15. 6 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, 26-28 wrzesień 2002, Kraków
 16. prof. A. Hasund: "Wybrane techniki doginania łuków i ich zastosowanie w leczeniu ortodontycznym" - kurs ortodontyczny, 12-13.10.2002 r., Szczecin
 17. "Nabdudowa protetyczna na implantach Branemark System i Replace Select" - kurs zaawansowany; 26.04.2003 r., Warszawa
 18. 50-lecie Katedry Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej,19-20.09.2003 r., Szczecin
 19. 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, 25-28.09.2003 r., Lublin
 20. dr n. med. W. Stós: "Aparaty Stałe i Zdejmowane" - kurs ortodontyczny, 1-6.03.2004 r., Kraków
 21. 16 Sympozjum Praktycznej Ortodoncji, 1 Europejska Konerencja Klinicznej Ortodoncji, 03-04.04.2004 r., Berlin, Niemcy
 22. prof. Bjorn U. Zachrisson, dr Sverker Toreskog: "Współpraca interdyscyplinarna ortodonty, periodontologa i protetyka w celu osiągnięcia lepszych wyników estetycznych" kurs ortodontyczny, 22-23.10.2004 r., Warszawa
 23. Kongres Naukowych Niemieckich Towarzystw Stomatologicznych i Ortodontycznych, 26 - 30. 10. 2005 r., Berlin, Niemcy
 24. 10. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, 28.09-01.10.2006 r., Warszawa
 25. 7. Międzynarodowe Sympozjum Ortodontyczne, 26-28.11.2009 r., Praga
 26. Kurs INCOGNITO, 09-10.04.2010 r., Warszawa
 27. kurs Wprowadzenie do systemu Insignia, 26.11.2010 r., Szczecin
 28. 23. Sympozjum Praktycznej Ortodoncji, 01-02.04.2011 r., Berlin
 29. 9. Międzynarodowe Sympozjum Ortodontyczne, 24-26.11.2011 r., Praga
PUBLIKACJE
 1. M. Pietrzyk, R. Grygiel, P. Skomro: "Postępowanie z przemieszczonymi zębami przednimi u chorych na periodontopatie. Doniesienie wstępne." Stomatologia Współczesna, 1997, 4, 1, 41-44
 2. M. Pietrzyk, P. Skomro, R. Grygiel: "Zachowanie się przyzębia chorych na periodontopatie w obrazie radiologicznym leczonych metodami zachowawczymi" - referat wygłoszony na X Zjeździe Sekcji Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej w Jeleniej Górze, październik 1996r.
 3. R. Grygiel: "Kompomery" - rozdział w skrypcie dla studentów II roku stomatologii, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin, grudzień 1998
 4. R. Grygiel: "Druty i kleszcze stosowane w stomatologii" - rozdział w skrypcie dla studentów II roku stomatologii, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin, grudzień 1998
 5. R. Grygiel: "Zastosowanie zmodyfikowanej korony protetcznej w fazie retencyjnej" - referat wygłoszony na XXV Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej (Ortodoncji) PTS, wrzesień 1998r., Szczecin
 6. Projekt Badawczy: "Radiowizjograficzna ocena zmian parametrów utkania kostnego wyrostków zębodołowych podczas leczenia retencyjnego u pacjentów leczonych metodami orodontyczno-periodontologicznymi" - pozytywnie oceniony przez Komitet Badań Naukowych w Warszawie w 1999r.
 7. R. Grygiel, B. Rucińska-Grygiel: "Zastosowanie zmodyfikowanej korony protetycznej w ramach kompleksowego leczenia stomatologicznego pacjentów dorosłych" - plakat prezentowany na IX Kongresie Stomatologów Polskich, 8-10 kwietnia 1999r., Warszawa
 8. R. Grygiel, B. Rucińska-Grygiel, D. Piskorski: "Zastosowanie zmodyfikowanej korony protetycznej w ramach wielospecjalistycznego leczenia pacjentów dorosłych", Czasopismo Stomatologiczne, 1999, 9, 622-628
 9. Uzyskanie finansowania z funduszu Komitetu Badań Naukowych projektu badawczego pt. "Występowanie zaburzeń zwarcia a niepowodzenia w fazie retencyjnej leczenia ortodontycznego u pacjentów ze stałymi i ruchomymi retainerami", styczeń 2000
 10. R. Grygiel, B. Rucińska-Grygiel: "Retainery stałe cz. I. Rodzaje retainerów stałych oraz stawiane im wymagania. Praca poglądowa." Magazyn Stomatologiczny, 2, 11, 2001, 10-14
 11. R. Grygiel, B. Rucińska-Grygiel: "Retainery stałe cz. II. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania retainerów stałych. Ich zalety i wady. Praca poglądowa" - Magazyn stomatologicznym, 3, 11, 2001, 52-54
 12. R. Grygiel, B. Rucińska-Grygiel: "Retainery stałe cz. III. Postępowanie kliniczne, przyczyny niepowodzeń, higiena. Praca poglądowa." - Magazyn Stomatologiczny, 4, 11, 2001
 13. M. Pietrzyk, R. Grygiel, B. Rucińska-Grygiel: Spontaneous changes of occlusal contacts during retention (settling). - 77th Congress of the European Orthodontic Society, 19-23 czerwiec 2001, Gent, Belgia
 14. B. Rucińska-Grygiel, R. Grygiel: "Metoda pionowego szlifowania szkliwa w leczeniu ortodontycznym" - referat wygłoszony na 6 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, 26-28 wrzesień 2002, Kraków
 15. R. Grygiel, B. Rucińska-Grygiel: "Zmiany kontaktów okluzyjnych w fazie retencyjnej leczenia ortodontycznego - settling" - referat wygłoszony na 6 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, 26-28 wrzesień 2002, Kraków
 16. B. Rucińska-Grygiel, R. Grygiel: "Periodontologiczno-ortodontyczno-protetyczne leczenie pacjentów dorosłych - opis przypadków" - referat wygłoszony na 6 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, 26-28 wrzesień 2002, Kraków
CERTYFIKATY